Matica Slovenská

V r. 1999 bola v našej obci založená ZO Matice Slovenska, ktorej predsedom sa stal p. Rastislav Hankovský.

V ZOMS začali pracovať krúžky :

Počas svojej pôsobnosti divadelný krúžok nacvičil tieto divadelné hry : Ženský zákon /1999/, Surovo drevo /2000/, Červené čižmičky /2002/, Vznešené rodiny /2003/ ,Páva /2009/

Spevácka skupina nás reprezentovala na rôznych speváckych súťažiach, každoročne v obci vystupovali a posedenie s dôchodcami spríjemňovali svojím spevom.

V roku 2009 pri svojom 10 výročí založenia ZO MS v Lukavici sa predstavili pásmom „ Rok na valale „.

MO MS Lukavica môžete navštíviť aj na ich vlastnej webstránke www.momslukavica.estranky.sk