Cirkev

Veľká väčšina obyvateľov sú evanjelici podľa augsburského vyznania a len malá čiastka sú gréckokatolíci a rímskokatolíci. Evanjelici patria k Bardejovskej matkocirkvi, grec. kat. k Rešovskej.

Gréckokatolíckeho kostola v obci niet, je len gréckokatolícka kaplnka s jedným zvonom.

Evanjelici majú kostol s dvoma zvonmi umiestnenými vo veži kostola. Za vojny bol zhabaný ev. a. v. cirkvi jeden zvon, druhý už bol zhodený z veže (zvonice) ale na zákrok p. farára Slabeja bol ponechaný.

Evanjelický kostol v Lukavici

V r. 1980 sa v Lukavici postavil kostol / pôvodne  pod názvom dom smútku, pretože  v tomto období sa nemohli stavať kostoly/. V r. 1993 sa ku kostolu postavila veža, do ktorej boli prevezené dva zvony zo starej drevenej zvonice na Pastierni, ktoré slúžia až do dnes.

 

Gréckokatolícka kaplnka v Lukavici

Nachádzaš sa tu: Úvod Cirkev