Cirkev

Veľká väčšina obyvateľov sú evanjelici podľa augsburského vyznania a len malá čiastka sú gréckokatolíci a rímskokatolíci. Evanjelici patria k Bardejovskej matkocirkvi, grec. kat. k Rešovskej.

Gréckokatolíckeho kostola v obci niet, je len gréckokatolícka kaplnka s jedným zvonom.

Evanjelici majú kostol s dvoma zvonmi umiestnenými vo veži kostola. Za vojny bol zhabaný ev. a. v. cirkvi jeden zvon, druhý už bol zhodený z veže (zvonice) ale na zákrok p. farára Slabeja bol ponechaný.

Evanjelický kostol v Lukavici

V r. 1980 sa v Lukavici postavil kostol / pôvodne  pod názvom dom smútku, pretože  v tomto období sa nemohli stavať kostoly/. V r. 1993 sa ku kostolu postavila veža, do ktorej boli prevezené dva zvony zo starej drevenej zvonice na Pastierni, ktoré slúžia až do dnes.

 

Evanjelický kos...
Evanjelický kos...
Evanjelický kos...
Evanjelický kos...
Evanjelický kos...

Gréckokatolícka kaplnka v Lukavici

Nachádzate sa tu: Úvod Cirkev