DHZ Lukavica

Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci založený už 1.júla 1938. Prvým veliteľom bol Ján Voľanský-Zavody. Obec vtedy kúpila všetkým členom tohto zboru rovnošatu.

 

Dnešným predsedom DHZ je p. Milan Hankovský / paserbakuv/ a naši členovia DHZ nás každoročne reprezentujú na rôznych požiarnych súťažiach, kde dosahujú slušné výsledky.

Nachádzate sa tu: Úvod Združenia v obci DHZ Lukavica