Aktuality

                         Pozvánka 

                   na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v pondelok dňa 19.06.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie výročnej správy a záverečného účtu

4. Schválenie dokumentov od HK

5. Rôzne (vatra)

6. Prijatie uznesení

7. Záver

 

 

V Lukavici 14.06.2023

                                        Pozvánka

                    na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v piatok dňa 19.05.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie nájomnej zmluvy č. 1/2023

4. Schválenie údržby cesty na cintorín

5. Žiadosť na zaradenie výstavby pätiek do projektov obce

6. Rôzne

7. Prijatie uznesení

8. Záver

 

 

V Lukavici 16.05.2023

                          Pozvánka

                   na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     v piatok dňa 03.03.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie dokumentov od HK

4.  Základná škola

5.  Úprava paušálu na cestovné náhrady pre starostu obce

6.  Rôzne

7.  Prijatie uznesení

8.  Záver

 

V Lukavici 27.02.2023

                     Pozvánka

               na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v štvrtok dňa 15.12.2022 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2022

4.  Schválenie rozpočtu na rok 2023

5.  Schválenie inventarizácie za rok 2022

6.  Schválenie VZN

7.  Schválenie plánu práce pre HK

8.  Schválenie dokumentov od HK  

9.  Schválenie auditu za rok 2021

10. Rôzne

11. Prijatie uznesení

12. Záver

 

V Lukavici 12.12.2022

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality