Vyššie

Stavebné dokumenty

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia /pretláčanie
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na drobnú stavbu
Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavbe
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 
 
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa tu: Úvod Tlačivá Stavebné dokumenty