Vyššie

Životné prostredie

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev
Oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečistenie ovzdušia
Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 
 
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa tu: Úvod Tlačivá Životné prostredie