DFS Lukavičanka

DFS Lukavičanka bola založená v roku 1999 pri Miestnom odbore Matice slovenskej. Na začiatku jej pôsobenia mala asi 10 členov, v súčasnosti sa počet rozrástol na više 50 ochotných ľudí milujúcich folkór. Nie vždy sa stretáva v takom počte, pretože veľa mladých ľúdí odchádza za prácou do zahraničia.

Lukavičanka propaguje na verejnosti folklórne tradície a ich aktívnym šírením sa podieľa na udržiavaní tradičnej ľudovej kultúry. Nadväzuje na tradície svojich starých otcov a materí, ktorí v roku 1932 založili krúžok Evanjelickej mládeže. Predvádza autentický (pôvodný) folkór s minimálnou štylizáciou tak, ako sa to naučili od starších a ako to videli v reálnom živote svojej dediny. Vo svojom repertoári má okrem piesni zo svojho okolia aj folkórno-dramatické pásma, ako napr.: Kudzeľna chiza, Pribirane za dzivki, Kerscini, Čepene nevesty, Vianoičné zvyky. Vystupuje zväčša vo svojom blizkom okolí pri rôznych výročiach obcí, oslavách Dňa matiek, Cyrilo-Metodských slávnostiach a iných príležitostiach.

Svoju obec reprezentuje aj na okresných súťažných prehliadkach, ktoré sa konali v Richvalde, Tarnove, Zborove a v Osikove. Okrem týchto obcí vystupovala aj v Hažline, Hervartove, Kurime, Stebniku, Marhani, Sveržove, Gaboltove, Mokroluhu a samozrejme aj v Bardejovských kúpeľoch, čím obohacuje kultúrny život nielen Lukavici, ale aj v celo Bardejovskom okrese.

Cieľom Lukavičanky je vypestovať u členov folklórnej skupiny lásku k ľudovým tradiciám a hlavne k ľudovej piesni.

Nachádzate sa tu: Úvod Združenia v obci DFS Lukavičanka