Aktuality

Vatra SNP

Obce    L u k a v i c a,   R e š o v ,  V y š n á  V o ľ a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  

P o z v á  n k  a

  

Pozývame  Vás  na    stretnutie  občanov  troch

susedných  obcí   na  športový  deň  a pálenie  vatry,

ktoré sa uskutoční

                  

  04.09.2016  / nedeľa /   o 13.00  hod.

                                                                    

 na  rozhraní  troch  chotárov  / pri hlavnej ceste smerom na Rešov/  .

 

Tešíme  sa  na  stretnutie  s Vami.

  

starosta obce Lukavica                                 starostka obce  Rešov                          starosta  obce  Vyšná  Voľa

  Andrej  Kotuľa                              Ing. Helena  Jamroškovičová,                      Ing.  Ján  Evin 

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Vatra SNP