Aktuality

Daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad

Vážení občania,

Obecný úrad v Lukavici oznamuje občanom, že do 31.1. je potrebné na obecný úrad nahlásiť zmeny nehnuteľnosti, ktoré sa týkajú dani z nehnuteľnosti - to je kúpa, predaj, nové postavené.

Kto si chce uplatniť úľavu na poplatok za komunálny odpad na rok 2018 je potrebné do 31.1. doniesť potvrdenie o návšteve školy, kópiu pracovnej zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa o vysunutom pracovisku alebo turnusovej práci v slovenskom alebo českom jazyku,  tiež akceptujeme potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu inde.

Po tomto termíne úľavy nebudú poskytnuté.

Oznamujeme občanom, že do 31.1. treba nahlásiť zmenu pri psoch, a to kúpu, predaj, úhyn. Po tomto termíne zmeny nebudú akceptované.

majiteľom chát, ktorí požiadajú do 31.1. o úľavu poplatku za komunálny odpad, bude poskytnutá 50% úľava z poplatku. po tomto termíne úľava nebude akceptovaná.

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad