Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

                          Pozvánka

                   na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     v piatok dňa 03.03.2023 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie dokumentov od HK

4.  Základná škola

5.  Úprava paušálu na cestovné náhrady pre starostu obce

6.  Rôzne

7.  Prijatie uznesení

8.  Záver

 

V Lukavici 27.02.2023

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Zasadnutie obecného zastupiteľstva