Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 1.3.2024

                 POZVÁNKA

           na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v piatok dňa 1.3.2024 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

 

Program:

1. Otvorenie

2. Overenie zápisnice a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie projektu MAS

4. Schválenie prenájmu pozemku pod ev. kostolom

5. Schválenie dokumentov od HK

6. Základná škola

7. Rôzne (most p. Šuľa)

8. Prijatie uznesení

9. Záver

 

V Lukavici 23.2.2024

Nachádzate sa tu: Úvod Aktuality Aktuality Pozvánka na zasadnutie OZ 1.3.2024